Gŵyl Gregynog Festival 2017 Pageantry
Gŵyl Gregynog Festival 2017Pageantry

 Rhaglen y parti pen blwydd

Nos Wener 18 Tachwedd

 

7.30yh - Y Parlwr Mawr, Gregynog

 

Hel atgofion (£5) - wedi gwerthu allan 

 

Dewch i hel atgofion am John Roberts, Telynor Cymru, yng nghwmni ei ddisgynyddion ac aelodau eraill o Deulu Abram Wood.

 

9yh - Y Parlwr Mawr, Gregynog

 

Eldra (Am ddim) - llawn 

 

Sgriniad drwy ganiatâd S4C a Chwmni Teliesyn o'r ffilm sy'n seiliedig ar fywyd Eldra Jarman, née Roberts, gor-wyres John Roberts, Telynor Cymru.

Dydd Sadwrn 19 Tachwedd

 

11.30yb - Mynwent Eglwys Dewi Sant, Y Drenewydd

 

Gosod torch ar fedd John Roberts, Telynor Cymru (Am ddim)

 

Bydd y seremoni dan ofal y Parch. Ganon Nia Wyn Morris, Rheithor Y Drenewydd, ac yn cynnwys perfformiad gan Robin Huw Bowen.

 

 

2.30yp - Y Parlwr Mawr, Gregynog

 

The Romani in Welsh art (£5) - wedi gwerthu allan

 

Cyflwyniad darluniadol gan Peter Lord, prif hanesydd celf Cymru.

 

 

4yp - Y Parlwr Mawr, Gregynog

 

Awr o hwyl a sbri (£5) - wedi gwerthu allan 

 

Caneuon, straeon doniol, dawnsio a chrefftau Romani yng nghwmni Peter Ingram.

 

Nos Sadwrn 19 Tachwedd

 

6.30yh Y Parlwr Mawr, Gregynog

 

Casgliad John Roberts yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (Am ddim) - llawn 

 

Sgwrs cyn cyngerdd gan y Dr Rhian Davies, Cyfarwyddwraig GŴyl Gregynog, yn cynnwys gwybodaeth am berfformiadau John Roberts yn Neuadd Gregynog.

 

7.30yh  - Yr Ystafell Gerdd, Gregynog

 

Robin Huw Bowen a'r "Cambrian Minstrels" (£20)

 

Cyngerdd mawreddog i ddathlu cyfraniad John Roberts fel telynor, impresario ac arweinydd yr "Original Cambrian Minstrels", grŴp gwerin a berfformiodd ar draws Cymru a'r Gororau. Fe berfformiodd John a'i saith mab ac un nai ar naw telyn o flaen y Frenhines Victoria yn Neuadd Palé, ger y Bala, yn 1889.

 

Bydd Robin Huw Bowen yn chwarae telyn deires oedd yn perthyn i John Roberts, Telynor Cymru, fel rhan o'r achlysur.

Enquiries / Ymholiadau

  

post@gregynogfestival.org

 

01686 207100

Print Print | Sitemap
© Gregynog Festival Company Limited

Gregynog Tregynon nr Newtown Powys SY16 3PW