Gŵyl Gregynog Festival 2017 Pageantry
Gŵyl Gregynog Festival 2017Pageantry

Cyngerdd mawreddog:

'The Cambrian Minstrels'

Robin Huw Bowen, arweinydd, telyn deires

Robin Huw Bowen, telyn deires

Huw Roberts, telyn deires, ffidl

Andy McLauchlin, fliwt 

Rhiain Bebb, telyn deires

Meinir Olwen, telyn deires, soddgrwth

Cerys Hickman, telyn deires

Gareth Swindail-Parry, telyn deires

Howard Potter, bas dwbl

Yr Ystafell Gerdd, Gregynog

Nos Sadwrn, 19 Tachwedd, 7.30yh

Cyngerdd mawreddog i ddathlu cyfraniad John Roberts fel telynor, impresario ac arweinydd yr 'Original Cambrian Minstrels', a berfformiodd ar draws Cymru a'r Gororau.

 

Fe perfformiodd John Roberts a'i saith mab ac un nai o flaen y Frenhines Victoria ger y Bala yn 1889. 

 

Bydd Robin Huw Bowen yn chwarae telyn deires oedd yn perthyn i John Roberts ar gyfer yr achlysur.

Enquiries / Ymholiadau

  

post@gregynogfestival.org

 

01686 207100

Print Print | Sitemap
© Gregynog Festival Company Limited

Gregynog Tregynon nr Newtown Powys SY16 3PW