Gŵyl Gregynog Festival 2017 Pageantry
Gŵyl Gregynog Festival 2017Pageantry

Cyfleusterau Gregynog

Yr Ystafell Gerdd yn Neuadd Gregynog yw'r prif leoliad ar gyfer cyngherddau Gŵyl Gregynog.

 

Yma yr oedd llen-alwad yr Academy of Ancient Music, dan gyfarwyddyd Pavlo Beznosiuk, yn ystod Gŵyl 2010, ar y thema Gerddi Pleser.

 

Arlwyo

Mae Neuadd Gregynog yn cynnig amrediad o ddiodydd a byrbrydau cyn cyngherddau ac yn ystod yr egwyl sydd ar gael i'w prynu a'u mwynhau gan fynychwyr yr Ŵyl yn amgylchfyd hyfryd Ystafell Blaenau, gyda'i phaneli coed Jacobeaidd.

 

Mae Caffi'r Cwrt hefyd yn gweini prydau ysgafn o ganol bore tan yn gynnar yr hwyr.

 

Parcio

Mae digonedd o le i barcio o fewn nepell i'r Neuadd. Codir tâl mynediad gan yr ystâd o £2.50 y cerbyd yn ystod y dydd, i'w dalu drwy'r peiriant talu ac arddangos yn y maes parcio, neu gellir prynu tocyn tymor blynyddol o'r Neuadd. Ni chodir tâl parcio ar gyfer cyngherddau gyda'r hwyr.

 

Mynediad

Mae'r Ystafell Gerdd a chyfleusterau cyhoeddus eraill yng Ngregynog yn hollol hygyrch i ymwelwyr anabl, gan gynnwys lleoedd parcio arbennig sy'n agos at y brif fynedfa. Os oes angen lle i gadair olwyn, dylid archebu set ar ben rhes, a'n hysbysu ynghylch eich anghenion.

Enquiries / Ymholiadau

  

post@gregynogfestival.org

 

01686 207100

Print Print | Sitemap
© Gregynog Festival Company Limited

Gregynog Tregynon nr Newtown Powys SY16 3PW