Gŵyl Gregynog Festival 2017 Pageantry
Gŵyl Gregynog Festival 2017Pageantry

Sut i gyrraedd

Gregynog

O’r Drenewydd:

 

Wrth ddod i mewn i’r Drenewydd o’r De, cadwch ar yr A489 nes i chi gyrraedd y cyffordd ger McDonalds.

Wrth y cyffordd, trowch i'r chwith (bwyty McDonalds ar y chwith).

Ewch dros bont yr afon, gan ddilyn yr arwyddion ar gyfer yr ysbyty.

Cymerwch y pumed troad ar y dde (gyferbyn â Gwesty’r Bell).

Parhewch i fyny’r rhiw allan o’r Drenewydd am tua 5 milltir.

Mae arwydd i fynedfa Gregynog ar y chwith yn union cyn cyrraedd pentref

Tregynon.

 

O’r Trallwng:

 

Anelwch am y Drenewydd ar yr A483 am tua 4 milltir.

Trowch i’r dde tuag at Aberriw (B4390).

Ym mhentref Aberriw, cymerwch yr ail droad ar y chwith, wedi ei arwyddo Betws Cedewain 5 milltir.

Ym Metws Cedewain trowch i’r dde (tafarn y New Inn ar y dde), wedi ei arwyddo Tregynon 2.5 milltir.

Yn y gyffordd-T nesaf mae arwydd yn dangos y fynedfa i Gregynog yn union gyferbyn.

 

Ar y trên:

 

Yn y Drenewydd y mae’r orsaf reilffordd agosaf i Gregynog

(Ffôn: 01686 621966 am wybodaeth am amserau’r trenau).

 

Rhif tacsis lleol:

 

Ross Cabs  07776 375342

 

Parcio

 

Mae digonedd o le i barcio o fewn nepell i'r Neuadd, gan gynnwys lleoedd parcio arbennig i'r anabl. Codir tâl mynediad gan yr ystâd o £2.50 y cerbyd yn ystod y dydd, i'w dalu drwy'r peiriant talu ac arddangos ym maes parcio Gregynog ond ni chodir tâl parcio ar gyfer cyngherddau gyda'r hwyr.

 

Lleoedd eraill

Enquiries / Ymholiadau

  

post@gregynogfestival.org

 

01686 207100

Print Print | Sitemap
© Gregynog Festival Company Limited

Gregynog Tregynon nr Newtown Powys SY16 3PW