Gŵyl Gregynog Festival 2017 Pageantry
Gŵyl Gregynog Festival 2017Pageantry

GŴYL GERDD GLASUROL HYNAF CYMRU YN ENNILL STATWS UNIGRYW

Statws Unigryw - Ebrill 2015
Datganiad Ebrill 2015.pdf
Adobe Acrobat document [99.0 KB]
Datganiad 2015 Chwyldro
PN 2015 CYM.pdf
Adobe Acrobat document [132.6 KB]
Carcharorion rhyfel o Ffrainc
2015-04-GF-Powysland CYMRAEG..pdf
.pdf File [192.2 KB]
Ysgol Gerddoriaeth gyntaf Cymru - Aberystwyth
GG - Datg i'r Wasg 2015-05-Aberystwyth.d[...]
Microsoft Word document [67.7 KB]

Mae Gŵyl gerdd glasurol hynaf Cymru, Gŵyl Gregynog, trwy ei statws fel un o

ddigwyddiadau unigryw’r wlad, yn denu sylw diwylliannol ar lefel ryngwladol, yn ôl
gweinidog twristiaeth Llywodraeth Cymru.


Dywed Ken Skates, Dirprwy Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, fod
statws unigryw Gŵyl Gregynog yn dangos pa mor bwysig mae’r Ŵyl i Gymru ac
ardal y Gororau ar lefel ddiwylliannol ac economaidd, gan godi proffil Cymru yn
genedlaethol ac yn rhyngwladol ers ei sefydlu yn Neuadd Gregynog ger y
Drenewydd, Powys ym 1933 gan y chwiorydd Gwendoline a Margaret Davies.
Mae angen dimensiwn rhyngwladol cadarn ar ddigwyddiadau fel hyn, ac mae’n rhaid iddynt fod yn unigryw naill ai i Gymru neu gyda naws Gymreig neilltuol, er mwyn
adlewyrchu diwylliant, traddodiadau a gwerthoedd y wlad. Agorodd swyddfa
docynnau’r Ŵyl yr wythnos diwethaf, ac mae llu o archebion eisoes wedi cael eu
prosesu - o Brydain a thramor.


“Braf yw gweld Llywodraeth Cymru’n rhoi cymorth i Ŵyl Gregynog dyfu a datblygu -
yr Ŵyl hon yw gŵyl gerdd glasurol hynaf ein gwlad, ac mae’n meithrin enw gwych ar
lefel ryngwladol oherwydd ansawdd ei rhaglen ac am ddenu cerddorion sy’n enwog
ar lwyfannau byd-eang i berfformio yma yng Nghymru.”


Ychwanegodd: “Trwy lwyddiant Gŵyl Gregynog, mae arwyddocâd y chwiorydd
Davies yn parhau, ac mae’n golygu fod cynulleidfaoedd newydd yn dod yn
ymwybodol o’u cyraeddiadau a’u treftadaeth.”


Thema Gŵyl Gregynog eleni, sydd i’w chynnal rhwng 12-28 Mehefin, yw Chwyldro,
ac mae’n canolbwyntio ar gysylltiadau Cymru rhwng Rhyfeloedd Napoleon ac yn
dathlu 200 mlynedd ers Brwydr Waterloo, gyda’r pwyslais ar gerddoriaeth a
cherddorion Ffrengig.


Yn ystod blynyddoedd cynnar y 1800au, roedd cymunedau Maldwyn ac ardal y
Gororau’n gartref i filoedd o garcharorion a anfonwyd yma o Ryfeloedd Napoleon.
Cynhelir cyfres o gyngherddau, gweithdai, cyflwyniadau a digwyddiadau i ddathlu
hyn mewn cymunedau megis Trefaldwyn, Y Trallwng, Llanfyllin a Chroesoswallt, yn
ogystal â digwyddiadau eraill yn yr Ystafell Gerdd enwog yn Neuadd Gregynog, yn
Oriel Gregynog sy’n rhan o Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, ac yn y
Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.

Yn ôl y Dr Rhian Davies, cyfarwyddwraig artistig Gŵyl Gregynog: “Pleser o’r mwyaf
yw derbyn Statws Unigryw Croeso Cymru unwaith eto. Mae’r Ŵyl ymhlith nifer fach o
ddigwyddiadau i gyrraedd y statws yma oherwydd y rhaglen unigryw ac amrywiol o
gerddoriaeth a digwyddiadau a gynigir gennym.


“Eleni bydd yr Ŵyl yn ymweld â mwy o gymunedau nag erioed o fewn yr ardal, gan
ailddeffro cerddoriaeth cyfnod Napoleon yng nghwmni rhai o berfformwyr gorau’r
byd; bydd hefyd yn atgoffa’r cynulleidfaoedd o’r cysylltiadau unigryw rhwng y
cymunedau gwledig yma yng Nghanolbarth Cymru a’r rhyfeloedd hyn.


“Bydd y digwyddiadau gwahanol hefyd yn tynnu sylw at hanesion lleol sy’n
gysylltiedig â charcharorion rhyfel – dychwelodd rhai i fyw yn yr ardal ar ôl cael eu
hanfon adref i Ffrainc.”


Agorodd swyddfa docynnau Gŵyl Gregynog yr wythnos hon, a gellir archebu
tocynnau yma: www.gregynogfestival.org neu drwy ffonio 01686 207100.
Hefyd ar y wefan ceir rhestr lawn o’r cyngherddau a digwyddiadau.

 

Enquiries / Ymholiadau

  

post@gregynogfestival.org

 

01686 207100

Print Print | Sitemap
© Gregynog Festival Company Limited

Gregynog Tregynon nr Newtown Powys SY16 3PW