Gŵyl Gregynog Festival 2017 Pageantry
Gŵyl Gregynog Festival 2017Pageantry

Gŵyl Gregynog 2009: Penblwyddi Cyfansoddwyr Cymru a’r Gororau

Aronowitz Ensemble

Roedd rhaglen Gŵyl 2009 yn dathlu cysylltiadau Cymru a'r Gororau gyda'r cyfansoddwyr Purcell, Handel, Haydn, Mendelssohn ac Alec Templeton.

 

Cafwyd perfformiadau o waith Purcell a MacMillan gan The Sixteen fel rhan o'u Pererindod Gorawl, cyflwyniad o drefniadau caneuon gwerin Cymreig anghyfarwydd Haydn gan Elin Manahan Thomas a Thriawd Haydn Eisenstadt, yn ogystal â datganiad gan Iestyn Davies a Gary Cooper yn seiliedig ar gerddoriaeth Handel i uwchdenoriaid.

 

Ymweliad Mendelssohn â Chymru ym 1829, a'r cyfansoddiadau ar gyfer y piano a phedwarawd llinynnol a ysbrydolwyd ganddo, oedd calon rhaglen arbennig a grëwyd gan y Gyfarwyddwraig Artistig ar gyfer yr Aronowitz Ensemble. Hi hefyd oedd yn gyfrifol am ddyfeisio ac adrodd It's Alec Templeton Time!, i ddathlu canmlwyddiant geni y seren radio o Gymro-Americanwr. Roedd y cyflwyniad yn cynnwys recordiadau archif o Templeton mewn cyfuniad o berfformiadau byw o'i gyfansoddiadau clasurol, a chanu melan y pianydd Simon Crawford-Phillips.

 

Roedd comisiwn Gŵyl Gregynog 2009, Notes to a Drama, yn anrhydeddu pen-blwydd Mervyn Burtch yn 80 oed, a chafwyd perfformiad cyntaf penigamp gan Driawd Piano Kungsbacka.

 

Yn dilyn tymor 2009, derbyniodd Gŵyl Gregynog wahoddiad gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno arddangosfa deuddydd o'i waith fel rhan o Wales Washington Cymru, rhaglen ddiwylliannol ategol 43fed Gŵyl Gwerin Smithsonian yn Washington DC. Noddwyd yr arddangosfa gan CyMAL ar y cyd gyda'r arddangosfa Turner to Cézanne: Masterpieces from the Davies Collection, oedd ar daith i bum lleoliad yn yr Unol Daleithiau, gan gynnwys Oriel Corcoran yn Washington.

Perfformwyr 2009

The Dufay Collective

Ensemble Aronowitz

The Dufay Collective

Elin Manahan Thomas

Gary Cooper

Triawd Haydn Eisenstadt

Iestyn Davies

Triawd Piano Kungsbacka

O Duo

The Sixteen / Harry Christophers

Rhaglen

Am £4 sy'n cynnwys postio, mae dal yn bosib prynu cofraglen A4 lliw llawn tymor 2010., sy'n cynnwys erthlygau am Mendelssohn yng Nghymru.  

Enquiries / Ymholiadau

  

post@gregynogfestival.org

 

01686 207100

Print Print | Sitemap
© Gregynog Festival Company Limited

Gregynog Tregynon nr Newtown Powys SY16 3PW