Gŵyl Gregynog Festival 2017 Pageantry
Gŵyl Gregynog Festival 2017Pageantry

Gŵyl Gregynog 2008: Dathlu’r Pen-blwydd yn 75 oed

Alison Balsom a Tom Poster

2008 oedd y flwyddyn i nodi 75 mlynedd ers sefydlu'r Ŵyl ac roedd yn gyfle i adfywio gweithiau a ysgrifennwyd yn arbennig i'w perfformio yn Ystafell Gerdd hanesyddol Gregynog, gan gynnwys cyfansoddiadau a threfniadau gan Ralph Vaughan Williams, Gustav Holst a Henry Walford Davies. Cafwyd cyfle hefyd i ystyried cysylltiadau Gregynog a Chanolbarth Cymru gyda chyfansoddwyr megis Bela Bartok, Benjamin Britten, Edward Elgar a Peter Warlock.

 

Diolch i ysbrydoliaeth gan O spiritual pilgrim, gwaith corawl olaf Holst, a berfformiwyd am y tro cyntaf gan Gôr Gregynog ym 1934, aethom ar ein pererindod ein hunain i gynnal un o gyngherddau'r Ŵyl yn Eglwys hardd ac anghysbell Sant Melangell ym Mhennant Melangell.

 

Hefyd, crëwyd Myfyrdod o eiriau a cherddoriaeth yn seiliedig ar raglenni'r Gwyliau cynharaf, gyda Tenebrae yn perfformio tu ôl i gopi o lun enwog El Greco The Disrobing of Christ o gasgliad Gwendoline Davies fel y byddai Côr Gregynog wedi gwneud yn ystod y 1930au.

 

Gwaith newydd a fu wrth galon Gŵyl Gregynog ers y dechrau, ac yn ystod ei chyfnod wrth y llyw mae, Rhian Davies wedi ceisio ehangu'r traddodiad hwn a sicrhau fod comisiynu'n rhan annatod o bob Gŵyl unwaith eto. Rhoddwyd perfformiad cyntaf bythgofiadwy i'w chomisiwn agoriadol Paradise, gosodiad George Herbert gan Hilary Tann, gan Tenebrae yn ystod Gŵyl 2008. Ers hynny, mae'r gwaith godidog hwn wedi cael ei gyhoeddi gan Rowanberry Music ac wedi cael ei berfformio droeon ym Mhrydain ac yn yr UDA gan ensembles gan gynnwys Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Chôr Siambr Prifysgol Harvard.

Perfformwyr 2008

Robin Huw Bowen

Alison Balsom

Andrew Kennedy

Pedwarawd Badke

Cerddorfa Cenedlaethol BBC Cymru / Lesley Hatfield

David Miller

Eleanor Turner

Elin Manahan Thomas

Gwenan Gibbard

Juliette Bausor

Maxwell Spiers

Pascal Roge

Philip Moore

Robin Huw Bowen

Sarah Williamson

Sian James

Simon Crawford-Phillips

Tenebrae / Nigel Short

Tom Poster

Rhaglen

Am £4 sy'n cynnwys postio, mae dal yn bosib prynu cofraglen A4 lliw llawn tymor 2008, sy'n cynnwys erthyglau am hanes yr Ŵyl.

Enquiries / Ymholiadau

  

post@gregynogfestival.org

 

01686 207100

Print Print | Sitemap
© Gregynog Festival Company Limited

Gregynog Tregynon nr Newtown Powys SY16 3PW