Gŵyl Gregynog Festival 2017 Pageantry
Gŵyl Gregynog Festival 2017Pageantry

1956 i'r Presennol

Wales Week USA 2010

Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, a marwolaeth Gwendoline Davies ym 1951, Ian Parrott oedd cyfarwyddwr ail gyfres o Wyliau rhwng 1956-61. Parrott oedd un o olynwyr Walford Davies fel Athro Cerdd Gregynog yn Aberystwyth. Roedd Evelyn Rothwell (Y Fonesig Barbirolli), Redvers Llewellyn a Helen Watts ymysg yr unawdwyr amlwg ddaeth yno i berfformio. Cafwyd perfformiadau cyntaf o gyfansoddiadau dau o'i fyfyrwyr mwyaf disglair hefyd, sef William Mathias a David Harries.

 

Ar ôl i Margaret Davies farw ym 1963, cafodd Gregynog ei throi yn Ganolfan Gynadledda i Brifysgol Cymru. Mewn Gŵyl unigol ym 1972, cafwyd datganiad gan Benjamin Britten, Peter Pears ac Osian Ellis cyn i'r drydedd gyfres, sef y gyfres bresennol, o wyliau gael ei hatgyfodi gan y tenor Anthony Rolfe Johnson o 1988. Roedd Gŵyl Gregynog yn parhau i ddenu artistiaid rhyngwladol - yn eu mysg John Lill a Benjamin Luxon ac i greu cyfleoedd i gerddorion ifainc addawol fynd ymlaen i ddatblygu gyrfaoedd disglair megis John Mark Ainsley, Frederick Kempf a Bryn Terfel.

 

Ar ôl i Tony ymddeol yn 2006, cafodd Rhian Davies, soprano, hanesydd cerddoriaeth a darlledwraig, ei phenodi fel Cyfarwyddwraig Artistig. Erbyn heddiw, mae Gŵyl Gregynog wedi ennill ei lle fel un o brif ddigwyddiadau diwylliannol Cymru a Phrydain, ac mae'n adeiladu ar dreftadaeth unigryw cerddoriaeth siambr, corawl a cherdd gynnar Gregynog trwy gynnwys perfformiadau gan artistiaid rhyngwladol o'r safon uchaf posib. Ymysg yr enwau sydd wedi perfformio yng Ngregynog dros flynyddoedd diweddar mae Alison Balsom, Emma Johnson, Andrew Kennedy, Y Fonesig Emma Kirkby, The King's Singers, The Sixteen a'r Tallis Scholars.

 

Cynhelir y rhan fwyaf o gyngherddau Gŵyl Gregynog yn yr Ystafell Gerdd, er ein bod ni hefyd yn ymweld â lleoliadau eraill yn yr ardal leol, ac mewn ardaloedd eraill trwy Gymru yn ôl yr hyn sy'n addas i thema bob tymor. Ar wahoddiad Llywodraeth Cymru, mae gwaith yr Ŵyl hefyd wedi cael ei dangos yn Wales Washington Cymru yng Ngŵyl Gwerin Smithsonian, Washington DC, yn 2009 ac yn Wales Week USA yng Nghanolfan Lincoln, yn Ninas Efrog Newydd yn 2010.

.  

Enquiries / Ymholiadau

  

post@gregynogfestival.org

 

01686 207100

Print Print | Sitemap
© Gregynog Festival Company Limited

Gregynog Tregynon nr Newtown Powys SY16 3PW