Gŵyl Gregynog Festival 2017 Pageantry
Gŵyl Gregynog Festival 2017Pageantry

Hanes

Cliciwch ar y dolenni i weld rhaglenni Gwyliau diweddar: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

 

Gŵyl Gregynog yw'r ŵyl gerdd glasurol hynaf yng Nghymru, a sefydlwyd gan Gwendoline a Margaret Davies ym 1933. Y chwiorydd, sef perchnogion preifat olaf Neuadd Gregynog rhwng 1920 a 1963, oedd hefyd yn gyfrifol am sefydlu Gwasg Gregynog, un o weisg preifat gorau Ewrop, ym 1922, ac am wneud casgliad bendigedig o weithiau celf a cherfluniau Argraffiadaeth, a adawyd i Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, yn eu hewyllysiau.

 

Prynwyd Gregynog gan y chwiorydd ar adeg pan roeddynt yn ymddiddori mwy a mwy mewn noddi cerddoriaeth yn ogystal â chelf. Ym 1919, gwaddolwyd dwy swydd oedd yn cael eu dal ar yr un pryd gan Henry Walford Davies, sef Athro Cerdd Gregynog ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, a Chyfarwyddwr Cyntaf Cyngor Cerdd Cenedlaethol Cymru. Ar ôl i Walford Davies ddechrau dod â'i fyfyrwyr o Aberystwyth i Neuadd Gregynog ar enciliad a threfnu i gynhadledd flynyddol y Cyngor Cerdd Cenedlaethol gael ei chynnal yn y Neuadd hefyd, penderfynodd y chwiorydd trawsnewid yr ystafell biliards yn ystafell bwrpasol ar gyfer perfformiadau cerddorol. Organ tri chyweirfwrdd ddaeth i ofod yr hen le tân canolog coeth, a adeiladwyd yn ôl manyleb Walford Davies gan Frederick ('Daddy') Rothwell oedd yn enwog yn y maes. Adeiladwyd hefyd llwyfan isel i allu cynnal Côr Gregynog, ensemble o weithwyr yr ystâd a phobl leol eraill oedd wedi perfformio am y tro cyntaf erioed yn y Neuadd ym 1929. Roedd y ddwy chwaer, yn ogystal â Dora Herbert-Jones, cantores werin enwog oedd yn gweithio fel ysgrifenyddes i Gwendoline, yn canu yn y Côr, a phrif arweinwyr y côr oedd Walford Davies ac Adrian Boult.

 

Yn sgil perfformiad o Benedicite Ralph Vaughan Williams, dan gyfarwyddyd y cyfansoddwr, ym 1932, datblygodd y Côr yn asgwrn cefn cyfres gyntaf Gwyliau Gregynog rhwng 1933-38. Hefyd yn perfformio roedd Jelly d'Arányi, Leila Mégane ac Elsie Suddaby, tra ymysg y gynulleidfa roedd George Bernard Shaw a Joyce Grenfell. Derbyniodd y Côr wahoddiad i ymddangos yng Nghyngherddau Brenhinol Neuadd Albert Llundain ym 1935 a 1938 a ddarlledwyd nifer o droeon ar y BBC, gan gynnwys rhaglen fyw o St Matthew Passion gan Bach o'r Ystafell Gerdd adeg Pasg 1939.

 

Mwy

 

Enquiries / Ymholiadau

  

post@gregynogfestival.org

 

01686 207100

Print Print | Sitemap
© Gregynog Festival Company Limited

Gregynog Tregynon nr Newtown Powys SY16 3PW