Gŵyl Gregynog Festival 2017 Pageantry
Gŵyl Gregynog Festival 2017Pageantry

Amdanon ni

Gŵyl Gregynog yw un o'r gwyliau hynaf drwy Gymru, ac yn un o brif ddigwyddiadau cerdd clasurol Prydain. Fe'i lleolir yng nghefn gwlad hardd y Gororau, ac mae'n dod ag artistiaid rhyngwladol o'r safon uchaf at ei gilydd mewn awyrgylch parti tŷ i berfformio rhaglenni a ysbrydolwyd gan thema guradurol flynyddol.

 

Mae pob Gŵyl yn cynnwys amrediad o gerddoriaeth o'r canoloesol i'r unfed ganrif ar hugain, ac mae'n hoff o gerddoriaeth siambr, corawl a cherddoriaeth gynnar, a gyflwynir mewn perfformiadau a seilir ar hanes gan ddefnyddio offer ac arferion sylfaenol.

 

Mae Rhian Davies, Cyfarwyddwraig Artistig Gŵyl Gregynog yn gweithio rhyw ddwy neu dair blynedd ymlaen llaw er mwyn sicrhau'r artistiaid rhyngwladol gorau posibl, ac mae hyn i'w weld yn yr artistiaid a llwyddwyd i'w denu i berfformio yn y Canolbarth. Thema'n seiliedig ar dreftadaeth Gregynog yw'r ysbrydoliaeth i bob un o'i thymhorau: Dathlu'r Pen-blwydd yn 75 oed (2008), Penblwyddi Cyfansoddwyr Cymru a'r Gororau (2009), Gerddi Pleser (2010), Aur (2011), Venezia (2012), Great Britten (2013) a Rhyfel (2014).

 

Mae'n cymryd dwy neu dair blynedd o waith ymchwil a datblygu i lunio'r rhaglenni gwreiddiol, amlhaen a chyd-gysylltiedig ar draws nifer o ddisgyblaethau sy yn nodweddiadol o ddull amgen Rhian o weithio: cerddoriaeth, celf a chrefft, ffilm, hanes a llenyddiaeth.

 

Croeso i chi ymuno â ni'r tymor hwn i gael blas ar Ŵyl unigryw ac arbennig iawn.

Cwmni Gŵyl Gregynog Cyf

Bwrdd Cyfarwyddwyr a swyddogion Cwmni Gŵyl Gregynog Cyf sy'n rheoli Gŵyl Gregynog, dan gyfarwyddyd artistig y Dr Rhian Davies. Gweler adran Ein tîm am fwy o wybodaeth.

 

Mae Gŵyl Gregynog yn elusen gofrestredig (rhif: 701644) ac yn gwmni cyfyngedig trwy warant (rhif: 2250999).

 

Ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb am newidiadau i'r rhaglen gyhoeddedig gan y Cyfarwyddwyr.

Enquiries / Ymholiadau

  

post@gregynogfestival.org

 

01686 207100

Print Print | Sitemap
© Gregynog Festival Company Limited

Gregynog Tregynon nr Newtown Powys SY16 3PW