Gŵyl Gregynog 2016: Éire

Gregynog

Nodedig iawn . . . yr un fath â'r Wyl yn Verbier - BBC Radio Cymru

Dewisir thema flynyddol i Ŵyl Gregynog, yr ŵyl gerddorol hynaf yng Nghymru, sy’n seiliedig ar ei threftadaeth unigryw. Y cysylltiadau diwyllianol rhwng Yr Iwerddon a Chymru fydd ffocws Gŵyl Gregynog 2016: Éire . 

 

Bydd y rhaglen yn cyfuno cerddoriaeth glasurol a thraddodiadol, gyda barddoniaeth, drama, ffilm, cyflwyniadau ac arddangosfeydd, fydd yn cyfleu’r cefndir Celtaidd, yn cynnwys hanes Fron-goch ger y Bala, gwersyll carcharorion lle'r oedd Michael Collins ac Arthur Griffith ymhlith y 1,800 o wrthryfelwyr a gafodd eu carcharu yno yn sgil Gwrthryfel y Pasg ym 1916.

 

Cynhelir yr Ŵyl rhwng 16-26 Mehefin 2016 a bydd y digwyddiadau’n cael eu lleoli ym Mhennant Melangell, Aberystwyth, Trefaldwyn a Llandinam yn ogystal â’r Ystafell Gerdd yn Neuadd Gregynog.  Byddwn yn mwynhau cwmni cerddorion a haneswyr amlwg o’r Iwerddon, ynghyd ag artistiaid rhyngwladol sy’n arbenigo mewn gweithiau Gwyddelig. 

 

Mwy

 

Ffurflen archebu 2016
Gregynog Festival 2016 - Eire BOOKING FO[...]
Adobe Acrobat document [140.0 KB]

Enquiries / Ymholiadau

  

post@gregynogfestival.org

 

01686 207100

Print Print | Sitemap
© Gregynog Festival Company Limited

Gregynog Tregynon nr Newtown Powys SY16 3PW