Nodedig iawn . . . yr un fath â'r Wyl yn Verbier - BBC Radio Cymru, 2012

Gŵyl Gregynog

Dewisir thema flynyddol i Ŵyl Gregynog, yr ŵyl gerddorol hynaf yng Nghymru, sy’n seiliedig ar ei threftadaeth unigryw. Seilir yr ŵyl eleni ar themâu Ffrainc ac ysbryd Chwyldro

 

Mae blas chwyldroadol y chwiorydd Gwendoline a Margaret Davies, sylfaenwyr Gŵyl Gregynog ym 1933, ym myd y celfyddydau yn cael ei ddathlu hyd heddiw, a chynhelir digwyddiad cyntaf penwythnos cyntaf yr Ŵyl eleni yn Oriel Gregynog, yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Sefydlodd Gwendoline Davies Ysgol Gerddoriaeth Offerynnol ym Mhrifysgol Aberystwyth ym 1914, ffaith nad yw’n hysbys i lawer, gyda’r holl aelodau staff yn gerddorion o Ffrainc. Bydd rhaglen diwrnod yn Aberystwyth yn dilyn trywydd y stori hon. 

 

Cynhelir cyngherddau cerddoriaeth gynnar Gŵyl Gregynog yn bennaf yn ystod ail wythnos yr Ŵyl eleni, a phen-blwydd Brwydr Waterloo 200 mlynedd yn ôl ar 18 Mehefin sy’n ysbrydoli’r rhain. Yn ystod blynyddoedd cynnar y 19eg ganrif, roedd nifer sylweddol o garcharorion rhyfel Napoleon ar barôl yn Y Drenewydd, Trefaldwyn, Y Trallwng, Llanfyllin, Croesoswallt a Bishop’s Castle, a chafodd llawer o’r swyddogion arbennig hyn eu hanfon yn ôl adref i Ffrainc ym 1814 i wynebu brwydr arall a marw blwyddyn yn ddiweddarach yn Waterloo.

 

Ymysg datganiadau penwythnos olaf yr Ŵyl eleni yn Neuadd Gregynog, hafan y chwiorydd Davies, bydd cyngherddau sy’n dathlu chwyldroadwyr cerddorol hynod ddiddorol diwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganriif.

 

Mwy

Enquiries / Ymholiadau

  

post@gregynogfestival.org

 

01686 207100

Headlines

'Revolution in the Air on an Idyllic Day at Gregynog Hall' - Seen and Heard International review of the 2015 Festival

More

''Allons enfants': quand  l'esprit révolutionnaire français souffle sur le Festival de Gregynog'

More

Print Print | Sitemap
© Gregynog Festival Company Limited

Gregynog Tregynon nr Newtown Powys SY16 3PW